י"ב אב התש"פ

שאלה: עליית נשים נשואות להר הבית

שלום וברכה כבוד הרב
רציתי לדעת האם לנשים נשואות מותר לעלות להר הבית?
תודה רבה

תשובה:

שלום רב לך ג' הי"ו
כשנשאלתי אתמול בשאלה זו השבתי לחומרה, על אף שבעבר התרתי את הדבר כפי שרבים יכולים לראות באתר. מאן דהו שאיני מכירו וגם הוא אינו מכירי, מבלי לדבר אתי, מבלי לשאול אותי הציג אותי כבור שאינו מסוגל לקרא בשלמות אפילו את המקור שציטטתי מהרמב"ם, וכאילו איני יודע שגם נידה אסורה כזבה. וזה במיטב המסורת הנוהגת אצלנו להפוך כל מי שלא מסכימים אתו למי שאינו יודע. מעט דרך ארץ וכבוד היו מביאים בעבר כל מי שאינו עם הארץ לשאול את הרב לפני שמגנים את דבריו. כנראה כבוד תורה כזה הלך לעולמו. הניסוח שלי היה כזה שאינו חושף סיבתי האמיתית. 
לגבי עמדתומשל הרב ליאור לא קראתי אותה, אך דוקא מפאת כבוד תורתו סמכתי עליו.
אבל מבחינתי, מה שהביא אותי לכתוב אתמול דבר מה שונה אינו קשור בכלל להר הבית, אלא לדיני מקוואות שאינני יודע עד כמה הם תמיד עונים לדרישות ההלכה כדבעי, ויש מקומות שלדעתי אין המקווה עונה לכל הדרישות כפי שאני מבין, ואם לטהרת המשפחה אני מוכן שיסמכו עליהם, לא רציתי לגבי קדושת הר הבית להיכנס לספק. ולכן נטיתי מעט לחומרה להימנע מספק. האמת היא, שאם אני חושש לזה אני עלול לפסול עוד הרבה דברים ולהפוך לא מעט צדיקים לעוברים על ההלכה מבלי שיהיו מודעים לכך. לכן אפשר בהחלט לחזור להיתר הקדום שלי המפורסם באתר (בניגוד למה שחשב חסר הדעת הכבוד ודרך הארץ ההוא) בתנאי שתיזהר אשה לטבול במקווה כשר לכל הדעות.
בברכה רבה,