ח' כסלו התשפ"א

שאלה: תורת חכמי המערב

שמעתי משם כה"ר שתורת חכמי צפון אפריקה נעלמה כליל.
מה בדיוק הכוונה? האם הכוונה למסורת פסיקה? או להשקפה?
וכיצד זה יכול לתרום להתמודדות של דורנו?
והאם הכל מקופל כמעט בתורתו של הרב בן אמוזג או שזה משהו יותר כוללני?
האם יש מקום להקים ארגון כלשהו שיעסוק בזה?
האם הישיבה של הרב מטפלת בנושא? או רואה את עצמה כאחראית לשיקום יהדות זו?
תודה רבה
י'

תשובה:

לכ' י' הי"ו
שלום עליך,
נושאים כאלה קשה מאד להתייחס אליהם באתר דיגיטלי מפאת אי ההבנות העלולות להיווצר מתשובות קצרות ומחוסר קשר ישיר ואישי, וגם מפאת פרשנויות לא נכונות העלולות להינתן לכתוב. ובכל זאת אשתדל לא להשיבך ריקן.
יש קודם כל להדגיש שבישראל אין רק שתי יהדויות (אשכנזית וספרדית) כמקובל לחשוב, אלא יש שלוש (מבלי לדבר על יהדות תימן העומדת ברשות עצמה במובן מסויים), ישנה יהדות אשכנזית, יהדות ספרדית ויהדות המזרח, והן מהוות שלוש צלעות של משולש שווה צלעות, כך שהיהדות הספרדית היא באמצע בין יהדות אשכנזית ובין יהדות המזרח, ובחלק מעולמה הרוחני היא מזדהה עם היהדות האשכנזית ובחלקה האחר עם יהדות המזרח. וזה גם בפסיקה וגם בהשקפה. 
והחשוב מכל הוא, שעם ישראל זקוק לתרומותיהן של כל יהדויות אלה, ואם חסרה אחת מהן, חסר דבר מה חשוב לכל ישראל, כי כל אחת משפיעה על האחרות לטובה, וכל אחת זקוקה לחברתה על מנת להגיע לשלמות כלשהי. לא ניתן לוותר על שום חלק מהן.
בעייתה של היהדות הצפון-אפריקאית בישראל היא, ששרידי המהפכה הבולשביקית שעמדו בראש הצבוריות הישראלית מאז ראשית המאה העשרים למניינם, רמסו ברגל גאווה את כל מה שריח של קודש נודף ממנו, וכך רמסו כל שרידי חובבי ציון, וכל שרידי העלייה הראשונה שהייתה כולה דתית ועוד ועוד, והפשע הזה המשיך בקום המדינה במיוחד כלפי הקהילות הספרדיות שהיו כולן לפחות מסורתיות מאד, וחלקן דתיות מאד. היהדות הצפ"א במיוחד, לא ידעה להתגונן כי לא ניתן להתגונן מפני סכנות שלא התמודדו אתן אפילו מנהיגיו הרוחניים של צבורים אלה. הנזק העצום היה שחולנו כל היהודים שעלו מארצות ערב באשר לא ידעו להתגונן ולא היו גם מסוגלים להתגונן.
מפלגת ש"ס טענה שהיא מחזירה 'עטרה ליושנה', אבל הביאה לידי עולם רוחני שרמס לא פחות את כל היהדות הצפ"א לא רק בהלכה, אלא עוד יותר בהשקפת עולם ובגישה לחיים: התנגדות לציונות ההופכת יהודים צפ"א לחרדים, דבר הזר לנו לגמרי, אף אם אנו אוהבים תורה לא פחות מהעולם החרדי, ואף אם לא ניתן לקחת מש"ס את זכות הלימוד תורה שהצליחה להחזיר לקהילות אלו הודות לדמותו של הגר"ע יוסף זצ"ל, ש"ס יצרה יהדות חדשה עויינת למקורותיה, ואף מאיימת על מי שלא מזדהה אתה באלף אחוז, עמדה הזרה לחלוטין לעולם הצפ"א שמעולם לא הכיר מושגי תוקפנות בעולם הרוחני וכל שכן ביחסי אנוש בישראל. ויש עוד נקודות רבות שהיה מן הנכון לציין בהקשרים אלה.
אין צל של ספק שלטובת עמנו כולו, דרושה פעולה על מנת שיהדות זו לא תיעלם. איגוד מסויים של רבנים שהועמדתי בראשו היה אמור לתרום דבר מה בתחום זה, אך בינתיים חלק מחבריו פעלו בעת האחרונה בצורה כושלת ביותר, בתקיפות נגדית הסותרת את כל המגמה האמיתית. בתחום רגיש זה מן החובה לגשת מתוך אצילות רוח, מתוך תרומה חיובית וקונסטרוקטיבית לכל עמנו, וזה חייב להיעשות ע"י תלמיד חכמים גדולים בתורה וברוחב דעת, באופן שלא יהיה מדובר בגישה נוסטלגית לעבר שחלף עבר מן העולם, או מאמץ הזוי וילדותי של שחזור מנהגים פעוטים חסרי ערך לעיתים של חור נידח כלשהו, אלא בבנייה רוחנית המושתת על תורה יקרה המפיחה רוח מחודשת המותאמת למציאות הישראלית ומזמינה אותנו לערכים נשגבים התורמים לכל עמנו.
משנתו של הרב בן אמוזג אינה אלא חלק אחד מעולם עשיר וחשוב זה, אבל אינה הכל כמובן. בישיבתנו אנו מתאמצים להעניק לכל יהודי באשר הוא שם, ולא משנה מאיזה עדה הוא, את מסורת אבותיו דוקא. במסגרת זו, לאלו שמקורם מאותה יהדות אנו משתדלים להעניק את כל מה שחשוב על מנת להנציח מיהדות זו לטובת כל עמנו. אבל אני אישית חש שאני נשאר אחד העדים הבודדים האחרונים המסוגל להעביר המסר המקורי של יהדות זו, וצריך הרבה יותר מאיש אחד למשימה גדולה זו על מנת להביא את הברכה לכולם.
בברכה רבה,