כ"ט ניסן תשס"ד

שאלה: צניעות במקווה ובבריכה

האם מותר לגברים להישאר עירומים בחדר הלבשה של מקווה או של בריכה.

תשובה:

חובה מוטלת על כל איש שבשם ישראל יכונה לנהוג בצניעות אף בחדרי חדרים, כנפסק בשולחן ערוך (או"ח סי' ב סע"ב), על אחת כמה וכמה במקום צבורי בו אנשים רואים אותו, ועל אחת כמה וכמה כשהוא בא להתקדש במקווה. ועיתים איסור חמור הוא, כגון רב ותלמידו, אב ובנו או חתניו.
לכן, חובה מוטלת על כל היוצא ממי המקווה וכל ממי בריכה להתלבש מיד ולא לצעד צעדה בעירום לעיני הבריות, וכל שכן לעיני צעירים וילדים (אף של אחרים) משום שהוא פוגע בעצמו ובטוהר נשמתם לאין ערוך יותר. ורצוי שישים מגבת סביבותיו מיד שיוכל. ואין בזה משום נראה ככופר בבריתו של אברהם אבינו כפי שיש האומרים, כדמוכח בשבת (מא.)
ועל הצנועים תבוא ברכת טוב.