ד' אלול התשפ"א

שאלה: סליחות

שלום כבוד הרב,
במניין בשכונה שלנו יש סליחות בחצות אך בקהילה שלנו יש מנייני סליחות לפני שחרית - אחד באשמורת הבוקר ואחד בסביבות 6 וחצי.
הייתי שמח לדעת לאיזה מניין עליי ללכת?

בברכה,

תשובה:

לכ' חברנו היקר הי"ו
שלום וברכה,
אמירת הסליחות בלילה הינה בדיחה מרה. במאמר ארוך שפירסמתי כבר בשנת התשס"ד, הסברתי שכל רבותינו ללא יוצא מן הכלל ראו באמירת הסליחות מעלה גדולה מאד המקרבת אותנו לה', המזמינה אותנו לתשובה, להתעלות רוחנית ולכל המעלות הנלוות לכך. אך כל זה בתנאי שתיאמרנה תוך מאמץ של השכמה בבוקר, השכמה המוכיחה שיש מצדנו רצון להוסיף על חובותינו הרוחניות עוד דבר מה כדי להצדיק מחילת ה' וקירבת ה'.
לכן, הסליחות כפי שהתפשטו בארץ מצד חוגים ידועים, הינם בדיחה והיפך כוונת הסליחות. וכדברי רש"י 'דרשו ה' בהימצאו, אלו עשרת ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים ועושין בהם תשובה ומתענין בהן, ומשכימים בכל יום לבית הכנסת לפני עמוד השחר ומבקשים רחמים'. וזה אומר הכל.
אמירתן אחרי שהאדם עבד כל היום והוא כבר מותש, ועל זה הוסיף למלא כריסו בבשר ויין ושאר מטעמים, הוא ניגש בבטן מלאה בשעה שברוב המקרים גם אסור לומר י"ג מידות הרחמים, ומרגיע את יצרו שמילא את חובותיו כלפי שמיים, זוהי התנהגות הסותרת כל עקרונות עבודת ה' בתפילה.
נכון: אנו בדור ששיבשו לרובו המוחץ את כל סדרי הקדושה, וחוגים מסויימים מנסים לפתות אותם לשמוע מנגינות ומוזיקה של ימים נוראים כדי לקרבן לה'. זוהי תרופה מעטה וזולה למחלות הרוחניות. יתכן שיש בה קצת מן המועיל, אבל אך ורק לחלשים למיניהם, לעמי הארצות ולחסרי עמוד שדרה רוחני רציני. עדיף שהאדם יאמר רבע שנה סליחות בהשכמה בבוקר מכל הסליחות בחצות לילה. כבר קבע דוד המלך 'חצות לילה אקום להודת לך על משפטי צדקך', קרי, זה היה תחילת היום לא סופו!
לאור כל הנ"ל (וקצרתי מאד) יש מקום לסליחות רק בבוקר השכם.
יהי רצון שדוקא בימי התעוררות אלה ייעשה מאמץ לעבוד את ה' בצורה הנכונה ביותר.
בברכה רבה,