כ"ג תשרי התשפ"ב

שאלה: 11 חודש אזכרה

אחי נפטר בכג בכסלו תשפא ומבקשת לדעת את התאריך ל11 חודש

תשובה:

לכ' מ' הי"ו
קודם כל נחמה לכל המשפחה, ולא תוסיפו לדאבה עוד.
התאריך חייב להיות לפני יום כ"ב בחשון. אפשר כבר כשבוע לפני כן.
בברכה רבה,