ד' ניסן תשס"ה

שאלה: כשרות מאכלים לפסח

ברצוני לדעת האם פרג וגרגירי שומר כשרים לפסח. תודה.

תשובה:

פשיטא שלמי שאוכל קטניות אין בהם שום איסור, אלא אף למי שאינו אוכל קטניות הם מותרים כמפורש בהגהת הרמ"א בשו"ע (או"ח סי´ תנז).
בברכת חג כשר ושמח
(שאלה מתוך אתר כיפה)