ו' ניסן התשס"ה

שאלה: האם יש לומר בתפילה "רצון קונם" או "רצון קוניהם"?

בס"ד
שאלה שאני מתחבט בה זמן רב.בברכות קריאת שמע, מופיע
הביטוי רצון קונם - אצל אשכנזים דהיינו קונה שלהם
ביחיד ואצל הסידורים הספרדים רצון קוניהם - דהיינו הקונים שלהם רבים.הנוסח באופן עיקבי
בכל הסידורים שחיפשתי.מה ההסבר? תודה!

תשובה:

הנוסח המקורי המצוי לא רק בסידורים, אלא אצל קדמוני ישראל כולם, גאונים וראשונים אשכנזים כספרדים הוא רצון קוניהם. אבל שונה לפני כארבע מאות שנה על ידי אנשים שפחדו שישתמע מביטוי זה ריבוי אלים ח"ו, ולכן שינו את הנוסח המקורי. וכבר בעל לחם משנה מתח ביקורת קשה נגד שינוי זה.
אפשר ללמד זכות על מי ששינה בעולם הנוצרי, שמא יתפרש הדבר כנוגע לשילוש הנוצרי חלילה וחס.
(שאלה מתוך אתר כיפה)