י' ניסן תשס"ה

שאלה: הקלדה במחשב בחול המועד

ב"ה
יש מנהג לא לכתוב בחוה"מ, רציתי לדעת אם זה כולל גם הקלדה במחשב.
תודה רבה.

תשובה:

איסור כתיבה בחוה"מ איננו מנהג, אלא הלכה פסוקה, כמפורש בתלמוד ונפסק בשו"ע (או"ח סי´ תקמה). לכן לדעת מרן, זהו איסור מוחלט. אלא שהרמ"א כתב שם בהג"ה ש´נהגו להקל´ בכתיב שלנו (קרי כתב יד) ולא ברור כל כך על מה סמכו כדי להקל.
לכן כל ירא ה´ אינו כותב אלא רק דברי תורה, או לצורך המועד (כגון לחתום צ´ק בקניית דבר וכדו´) או צורך גדול אחר (מלאכת דבר האבד וכדו´) וזה גם במחשב. ואם בדברי תורה מדובר, מותר גם במחשב וגם בכתב יד.
בברכת חג שמח (שאלה מתוך אתר כיפה)