י"א ניסן התשס"ה

שאלה: האכלת דגים בפסח ונוסח לחנוכת הבית

1. חבר השאיר לי דגים ואת האוכל שלהם, ואיני יודע אם מותר לי להשאיר את האוכל בפסח(חמץ/לא חמץ) - מה לעשות?
2. איזה נוסח יש לומר בזמן חנוכת הבית?

תשובה:

1. חזקה שאוכל הדגים הוא חמץ גמור, לכן עליך לבערו בשעת ביעור החמץ, ולקנות מאכל דגים כשר לפסח ולחייב חברך בתשלום ההוצאות בשובו מדרכו.
2. המצוה בחנוכת בית היא להתחיל במגורינו בבית בדברי תורה, לכן אין שום הלכה בנדון ואין שום נוסח קבוע. בקהילות מסויימות קוראים כמה פרקים ממה שמודפס בספר ´ברית יצחק´ לגבי חנוכת בית. אבל אפשר לקיים גם בכל דברי תורה (מחוץ להתקנת מזוזות אם לא הותקנו עדיין). (שאלה מתוך אתר כיפה)