י"ב ניסן תשס"ה

שאלה: קניית חמץ בהוזלה ומכירתו כדי להשתמש לאחר פסח

האם מותר לקנות דברי חמץ, בהוזלה, לפני פסח, ולמכור אותם יחד עם שאר החמץ בבית? הכוונה היא שנשתמש בהם לאחר פסח.

תשובה:

זהו איסור מוחלט והערמה באיסור תורה, והערמה באיסור תורה עבירה ברורה וחמורה.
בברכת חג שמח וכשר (שאלה מתוך אתר כיפה)