י"ב ניסן תשס"ה

שאלה: אכילת מאכלים מקמח מצה בשבת הגדול

האם מותר לאכול בשבת הגדול מאכלים שיש בהם קמח מצה ?(אשכנזים)

תשובה:

לא כל מאכל העשוי קמח מצה מותר לאשכנזים. בשבת הגדול שנה זו. לדוגמא מצה שפוררו אותה לפתיתים ולשו אותה ביין שמן ודבש וכוד´ אסורה בשבת זו כמפורש בדברי הרמ"א (או"ח סי´ תעא סע"ב בהג"ה). אבל מצה שפוררו אותה ואח"כ בישלו אותה במרק וכדו´ (לדוגמא קניידלך) מותר לדעת החכמים האחרונים.
בברכת חג כשר ושמח
(שאלה מתוך אתר כיפה)