י"ב ניסן תשס"ה

שאלה: בנפול אויבך אל תשמח

ב"ה
שלום לרב!
שאלתי היא: על מי נאמר "בנפול אויבך אל תשמך"
על יהודים או שמדובר על גויים?
וגם: מורה אמרה לי פעם שפסח אין מצווה ושמחת בחגך משום ש"אל תשמך בנפול אויבך..." האם טיעון זה נכון?
תודה רבה וחג טוב

תשובה:

לשאלה מעין זה השבתי כבר. וגם פירסמתי לפני שנים רבות מאד מאמר ארוך בנדון (עולמות באיחודם חוברת ד). בקיצור, אין בנפול אויביך אל תשמח נאמר אלא לגבי האוייב היהודי (קרי אדם שציער אותנו באופן פרטי) אבל לגבי אוייבי עמנו שהקב"ה בנסים מפיל לפנינו בודאי שיש מקום לשמחה. הלא כל שירת הים איננה אלא שמחה גדולה על מפלת אלו שעינו אבותינו, אנשים נשים וטף, ועל עונשם חייבים אנו לשמוח שנפלו אוייבי עם ה´ שהם אוייבי ה´.
ומה שאמרה לך מורה זו או אחרת, עם כל הכבוד למורים, אין הם תמיד סמכיות תורניות. ובמקרה הזה, יש ללמד עליה זכות, שהטעות בפרשנות כה עתיקה שהיא נהפכה כמעט לאמת מרוב שינונה.
בברכת חג שמח וכשר
(שאלה מתוך אתר כיפה)