כ"ד ניסן תשס"ה

שאלה: יום הזכרון לשואה

בעזרת ה´.
כבוד הרב שלום.
כפי שידוע לכולנו לאחר שקבעה מדינת ישראל את יום כז´ בניסן ליום בו מזכירים את השואה במדינת ישראל החליטה הרבנות הראשית, מאחר ואין מספידין ואין מתענין בניסן, שהציבור הדתי יזכיר את השואה ואת ששת מליון הרוגי האומה ביום עשרה בטבת שהוא יום הקדיש הכללי. על פי הבנתי משמעות הדבר היא שמן הראוי הוא שהציבור הדתי וכל אדם הכפוף לרבנות הראשית לא יזכיר את יום השואה הממשלתי בתאריך שנקבע. שאלתי היא כיצד עלי לנהוג ביום זה? אני גם מרכזת של סניף עזרא בקרית מוצקין ותוהה אם עלי להזכיר זאת ביום רביעי הקרוב או שמא עלי להבהיר שאין להזכיר את השואה בתאריך זה אלא בעשרה בטבת.
תודה רבה!
מור

תשובה:

לכ´ מ' הי"ו
כידוע אין כל היתר לקיים יום אבילות בחודש ניסן, והדבר אכן נוגד כל עקרונותינו. יום השואה נקבע לצערנו הרב תוך התנגדות והתעלמות מהחלטות הרבנות הראשית לישראל, לכן יום הקדיש הכללי נשאר יום עשרה בטבת. יחד עם זה כיון שמי שאינו מצטער עם הצבור אין לו חלק לעולם הבא, מחוייבים אנו להשתתף בצער הצבור (למרות האיסור), ובפרט שעל הצבור הדתי להעניק ליום השואה מימד שרק הוא מסוגל להעניק, והוא שכולם נספו בשם זהותם היהודית או למען זהותם היהודית, ולא מדובר באבסורד של שנאה עיוורת בלתי-מובנת שצבורים חסרי אמונה רוצים להעניק לטרגדיה נוראה זו.
בשורות טובות וברכה שלמה (שאלה מתוך אתר כיפה)