י"ח תמוז תשס"ד

שאלה: כשרות תרופות

האם יכולה להתעורר בעייה של כשרות בתרופות הניתנות ע"י קופת חולים ישראלית?
כגון תרופות אנטיביוטיות?

תשובה:

לכ' קרן הי"ו

שלום וברכה,
בתשובה לשאלתך,
לפי כל הידוע לי ולמומחים בדבר לא כל התרופות המשווקות בקופ"ח כשרות, ולכן יש לבדוק את כשרותן תמיד.
גם אם יש בעיות כשרות, יש מקרים בהם אין מנוס מלקיחת התרופות הלא כשרות, לדוגמא אם יש סכנה (בלשון ההלכה: פקוח נפש), ואין תרופה אחרת, אבל הדבר טעון שאלת רב כמובן.
ישנן קופ"ח בהן יש רב האחראי על הכשרות, ולעיתים הוא מחזיק רשימת תרופות כשרות (זה קורה לדוגמא ערב פסח לגבי כשרות של פסח).
למעשה יש להבחין בין שתי קבוצות תרופות: האחת תרופות שיש להן טעם טוב, אלו חייבות להיות כשרות עם אישור רבנות כלשהי. והקבוצה השניה: אלו שאין להן כל טעם או אין להן טעם טוב. לגבי קבוצה אחרונה זו יש מהאחרונים המתירים להשתמש בהן ללא כשרות באשר אין להן טעם טוב, ויש שמחמירים קצת ורוצים לבדוק כל מקרה לגופו, ומתירין רק אם יש צורך משמעותי בהן.
לגבי אנטיביוטיקה הכל תלוי איך הן משווקות. האם באופן שטעמן טוב או לא. אבל אם הן קפסולות שאין להן כל טעם יש להתיר תמיד.

בברכה נאמנה,
הרב זייני אליהו