א' אייר תשס"ה

שאלה: זמן הלל ביום העצמאות השנה

שלום כב´ הרב.

כיון שהשנה חל יום העצמאות (ה´ באייר) בשבת, ומקדימים את החגיגות ליום חמישי כדי למנוע חילול שבת, מדוע לא אומרים הלל בשבת (ה´ באייר) ביום בו נעשה הנס?

האם הדבר לא דומה לפורים משולש בירושלים (שגם היה השנה) בו אומרים על הניסים בשבת למרות שאת הסעודה דוחים ליום ראשון?

כיצד ניתן לומר הלל בברכה (לנוהגים) ביום שאינו היום בו נעשה הנס?

תודה

תשובה:

ל´ פלוני´ הי"ו
שאלתך במקום, אך יום העמצאות נקבע מראשית קום המדינה על ידי הרבנות הראשית. זכותם ותפקידם של הרבנים הראשיים לא"י לקבוע מתי יש לומר הלל, ומתי יש להקדימו או לאחרו מפאת חשש לחילול שבת או לכל חילול קודש.
יחד עם זה, אני אישית מסכים אתך שהיה ראוי לנהוג אחרת ולקבוע הלל בשבת. אבל כיון שהממונים על הצבור בנקודה זו החליטו אחרת, לא נעשה ´אגודות אגודות´ ונאמר הלל יחדיו, בלב אחד. ויהי רצון שהודות לאחדות זו ביום חובת הודאתנו יהיה לרצון לפני ה´ ולזכות כל עמנו, ויכול לראות ימים עוד יותר טובים.
חג שמח (שאלה מתוך אתר כיפה)