א' אייר תשס"ה

שאלה: שנאת חינם

כבוד הרב שלום!
השאלה שאני עומד להפנות לך קשה... אולי קשה מאוד.
חברי מתכננים בל"ג בעומר לעשות מדורה בדיוק כמו שנה שעברה...אך בשנה שעברה שותף ילד אחד שכיום הם לא מעוניינים לצרפו כי אינם סובלים אותו.... למעשה לא כולם אלא אחד ממש לא מוכן לזה... והכל אצלו- הקרשים האוכל הכל!
הילד הזה החל להתעניין ונכון להיום סיפרו לו שהם לא עושים יחד למרות שבעצם הם כן...
הבעיה היא שהם חוששים שהוא יגלה!
האם הם חוטאים במה שהם עושים? האם צריך לשכנע את אותו מתנגד (למרות שאיים שלא יבוא אם ישתפו את אותו ילד)? אנא הדרך אותי מה לעשות... אני יודע שזו לא שאלה רגילה.... אבל ל"ג בעומר מתקרב....
מצפה לתשובתך..... בחיל ורעדה....
א´

תשובה:

כל השונא אחד מישראל על לא עוול בכפו עובר על איסור חמור של שלא תשנא את אחיך בלבבך. לכן חובה מוטלת על כולכם לתקן את המעוות ולא להיכנע לחוטא אחד. ובפרט ביום ל"ג בעומר המקושר עם התנא הגדול רשב"י שכל חייו קודש לעם ישראל, וכולו מסירות נפש למען עמנו מתוך אהבה רבה.
בברכה (שאלה מתוך אתר כיפה)