מאמרים

מעגל השנה

כמה מעלות טובות למקום עלינו הרב חננאל זייני יצ"ו - ר"מ בישיבה י"ב ניסן תשפ"ג
דרשה ביום כיפור שנת תשפא בישיבה וקהילת אור וישועה חיפה הרב א"ר זייני שליט"א כ"ה תשרי תשפ"א
חומש הראיה לפרשת נצבים וילך הרב אבנר ירמיהו חזות יצ"ו כ"א אלול תש"פ
חומש הראיה פרשת מטות מסעי הרב חיים אסבן יצ"ו, ר"מ הלכה בישיבה כ"ד תמוז תש"פ
הלכות פסח התשף הרב חננאל זייני על פי ראש הישיבה ד' ניסן תש"פ
ראש השנה והנגודים שבו הרב א"ר זייני שליט"א ב' תשע"ו
פירוט החטא בוידוי (יומא פו.-פו:) הרב חננאל זייני יצ"ו - ר"מ בישיבה כ"ג אלול תשע"ה
לחודש תמוז ... א' תמוז תשס"ט
רשב"י הרב שלמה קריספין יצ"ו ט"ז אייר תשס"ח